Årsmötesprotokoll

Resource Årsmötesprotokoll 2020-03-15

No permission to download

Dagordning​

1. Mötets öppnande
2. Beslut om mötets giltighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av mins en person att granska protokollet efter mötet
6. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7. Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8. Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
9. Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Förslag från styrelse och medlemmar
11. Beslut om årets verksamhetsplan
12. Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
13. Val av årets styrelse
14. Val av årets revisor
15. Mötets avslutande

Granskare av protokoll
Lucas makis Nyman
Robin Vincent Moström
Author
Vincent
Downloads
3
Views
295
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

Share this resource