Årsmötesprotokoll

Resource Årsmötesprotokoll 2021-03-21

No permission to download

Dagordning​

1. Mötets öppnande
2. Beslut om mötets giltighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av minst en person att granska protokollet efter mötet
6. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7. Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8. Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
9. Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Beslut om årets verksamhetsplan
11. Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
12. Beslut om ändringar i föreningens stadgar då de inte uppfyller Sveroks krav
13. Val av årets styrelse
14. Val av årets revisor
15. Val av årets valberedare
16. Förslag från styrelse och medlemmar
17. Mötets avslutande

Granskare av protokoll
Lucas makis Nyman
Robin Vincent Moström
Author
Vincent
Downloads
4
Views
231
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

Share this resource