Resource Årsmötesprotokoll

Vincent

President
Board Member
VIP
Jul 18, 2019
1,785
Vincent submitted a new resource:

Annual Meeting (2020) - Protocol

Här kan du som är VIP (föreningsmedlem) ladda hem protokollet för årsmötet som hölls den 15 mars 2020 och se vad vi beslutade om under mötet.

Mötets dagordning
1. Mötets öppnande
2. Beslut om mötets giltighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av mins en person att granska protokollet efter mötet
6. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7. Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8. Revisorernas...

Read more about this resource...