Årsmötesprotokoll

Resource Årsmötesprotokoll 2021-03-21

No permission to download

Vincent

President
Board Member
VIP
Jul 18, 2019
1,762
Vincent submitted a new resource:

Årsmötesprotokoll 2021 - Protocol from 2021-03-21

Dagordning​

1. Mötets öppnande
2. Beslut om mötets giltighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av minst en person att granska protokollet efter mötet
6. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7. Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8. Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
9. Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Beslut om årets verksamhetsplan
11. Beslut om årets budget och eventuell...

Read more about this resource...